Velkommen til bananfluer.dk

Velkommen til vor side om bananfluer !

Det kan lyde banalt, at man skal lave en hjemmeside kun omhandlende bananfluerne !

Under konstruktionen af denne side har vi også stillet os selv spørgsmålet – er det nu også nødvendigt at lægge så meget energi i at lave en side omhandlende disse frugtfluer !?  Men ikke desto mindre har vi mange henvendelser dagligt fra kunder i og omkring detailhandel, fødevareindustri og private, der savner svar på sine spørgsmål, hvordan man bekæmper bananfluer, på den ene eller anden måde.  Ligesom vi bliver spurgt om, hvorfor de kommer og hvordan man holder problemet nede.  Især caféer og restauranter er i stigende grad plaget af disse småfluer, der både irriterer kunder – men også personale.

Behovet for nærværende side er variabelt, da det ene og alene handler om tolerancetærsklen.

Det kan være både private kunder, der har 8-10 bananfluer flyvende omkring en stueplante, som det kan være bageriet der hver dag har tusindvis af fluer og en fødevarekontrol på nakken.

Til glæde for dem, har vi derfor lavet dette mini opslagsværk om bananfluer, der bør kunne svare på de fleste spørgsmål omkring problemet.

Projekter om bananfluer

Bananfluerne adskiller sig ikke væsentligt fra andre skadedyr som alm. fluer, væggelus, sølvfisk o.a. utøj.  Men bananfluerne har en helt særlig historie bag sig og har endda medført at større projektopgaver på landets universiteter omhandler bananfluerne.  Seneste rapport findes her – på bare 44 sider ! – kun omhandlende bananfluer. Så hvad er det, der så interessant omkring f.eks. bananfluerne, at der kan laves rapporter om disse.  Det egentlige svar skal findes i, at de klimatiske ændringer også giver ændringer hos de fleste insekter.  Det kan få fatale konsekvenser på sigt, da livscyklus herved ændres og den naturlige fødecyklus og dermed fødekæden blandt f.eks. bananfluerne og dens fjender også ændres i takt med de varmere temp.

Siden kan også bruges som en indgangsvinkel til, om man selv skal forsøge sig med en bekæmpelse, eller det er nødvendigt at tilkalde prof. skadedyrsbekæmpelse, der oftest har en noget større succes med at behandle, end dem der forsøger sig med forhånden værende midler og fluegifte.

En sidste ting er, at mange ikke kan skelne mellem, om det er eddikefluer eller frugtfluer.  Det er vigtigt, da der er tale om 2 vidt forskellige arter – og dermed også vidt forskellige behandlingsmetoder.  Slutteligt har vi også græsfluer, der ligner frugtfluer / bananfluen utrolig meget.  Men både levekår og biologi er væsentlig forskellig fra hinanden.

Siden er lavet af Chrisal Skadedyrsbekæmpelse A/S

bananfluerne og bananfluer